Introduktion & Indmeldelse

Velkommen til Solrød Sportsfisker Klub

"Regnbuen 1979"


Vi har vores egen fiskesø "Karlstrup Kalkgrav" Danmarks smukkeste klarvandet sø med naturligt kildevæld med en dybde på op til 14m.


Alle kan fange fisk i kalkgraven på flue eller spin, vi udsætter jævntligt kvalitets Regnbueørreder i gode størrelser, store Aborrer opleves som bifangst. 


Vi fisker primært i sensommer, efterår, vinter, forår samt om forsommeren - Når vejret og vandet bliver for varmt til at fiskene er huglystne overlader vi søen til sommerens badegæster, dykkere samt triatlon klubber.


Vi arrangerer billige havture og spændende ture til kyst og å.


Vi afholder klubaftener og forskellige kurser krydret med hyggeligt samvær.


 Der nu åbnet op for nye medlemmer igen !!!!!


Tilmelding via : kassereren Gunnar Plambeck, tlf. 40 13 19 61Kontingent kr.1000 / 1. april - 31. marts

Medlemsskab følger 1. april - 31. marts
Ved indmeldelse efter den 15. maj, kontakt kasseren.Hjemmeboende børn til og med det år de fylder 16 år, kr.750,00 kr.Det er muligt at melde sig ind via mobilepay og udfyld formularen på forsiden eller via nedenstående metode.


  • Overfør kr.1000 med MobilePay til 40131961, Bankoverførsel Reg.3349 konto 2270001222, eller Giro+1 - 5704189
  • Skriv dit navn & Efternavn som kommentar
  • Send en mail til Gunnar på Mail-adr. gunnarplambeck@gmail.com
    med oplysning om navn og adresse.


Hvis man ønsker at fiske med det samme kan MobilePay indbetalingskvitteringen fremvises ved søen som medlemskort på mobilen, indtil man får fremsendt det rigtige medlemskort.Hos Q8 på Motelvej 1

2690 Karlslunde kan du købe dagkort til Karlstrup Kalkgrav.


Fiskeri uden gyldigt dagkort er ulovligt og meldes til politiet.


-


Klubben har fiskeretten i Karlstrup Kalkgrav.


Klubben har plads til 250 medlemmer. Vi har i øjeblikket ingen venteliste.


-


Husk at melde flytning og ny emailadresse/telefon nummer til kasseren.


Solrød Sportsfisker Klub

"Regnbuen"

Kasserer: Gunnar Plambeck

Mellemvang 16

2680 Solrød Strand

gunnarplambeck@gmail.com