Bestyrelsen

Formand 

Vandløbspleje                 

Frans Schelde Jacobsen       

Grønløkke 34         

4622 Havdrup


Tlf: 40903307           

Mail: frans.schelde@gmail.com             

Næstformand            

Turleder på havet

Henrik Dam

Agertoften 22

4682 Tureby


Tlf: 22972124     

Mail:hdam1963@gmail.com       

Kasserer                 

Regnskab & budget

Gunnar Plambeck      Medlemsliste/venteliste/medlemskort

Mellemvang 16         

2680 Solrød Strand


Tlf: 40 13 19 61

Mail:gunnarplambeck@gmail.com         

Bestyrelsesmedlem                      Vagter

Gert Jacobsen

Ishøj Bygade 128

2635 Ishøj


Tlf: 43996353

Tlf: 20956353

Mail:jacobsen@ishoejby.dk

Bestyrelsesmedlem                      Vagter / redaktør

Erling Jørgensen

Sandbakken 10

2680 Solrød Strand


Tlf: 30261914

Mail:viktorerling0@gmail.coml.dk

Copyright © All Rights Reserved