Brug af gæstekort


Til alle der har gæstekort


 Gæstekort


Disse kan ikke bruges mere, uden at der er navn på den, som udleverede kortet. Samt navn på den, som har fået det.

Ligger du inde med gæstekort, så kontakt den, der har udleveret kortet eller bestyrelsen, som så vil underskrive kortet.

Husk ved brug af gæstekort skal det medlem, som har fået det udleveret være tilstede.

Gæstekort må ikke fiske alene.


Bestyrelsen.

Klubben har fiskeretten i Karlstrup Kalkgrav.


Klubben har plads til 250 medlemmer. Vi har i øjeblikket ingen venteliste.

Hos Q8 på Motelvej 1


2690 Karlslunde kan du købe dagkort til Karlstrup Sø.


Fiskeri uden gyldigt dagkort er ulovligt og meldes til politiet.            


Copyright © All Rights Reserved