Kontigent indbetaling

Kontingentet kan betales over netbank på


Beløb: kr.950 / kalenderår

Hjemmeboende børn til og med det år de fylder 15 år, kr.750,00 kr


Reg. nr.               3349

Konto:    227 000 1222

Husk medlemsnummer og navn.


Eller på MobilePay på Mobil nr. 40 13 19 61 (Gunnar Plambeck)

Husk medlemsnummer og navn i kommentarfeltet.