Regnbuen Indmeldelse / Kontigent

Klubben har fiskeretten i Karlstrup Kalkgrav.


Klubben har plads til 250 medlemmer. Vi har i øjeblikket ingen venteliste.

Hos Q8 på Motelvej 1

2690 Karlslunde kan du købe dagkort til Karlstrup Kalkgrav.


Fiskeri uden gyldigt dagkort er ulovligt og meldes til politiet. 


Velkommen til Solrød Sportsfisker Klub

"Regnbuen 1979"OBS OBS OBS  : Der er ingen venteliste i øjeblikket !!!!!


Tilmelding via : kassereren Gunnar Plambeck, tlf. 40 13 19 61Kontingent kr.950 / 1. april - 31. marts

Medlemsskab følger 1. april - 31. marts
Ved indmeldelse efter den 15. maj, kontakt kasseren.Hjemmeboende børn til og med det år de fylder 15 år, kr.750,00 kr.Det er muligt at melde sig ind via mobilepay.


  • Overfør kr. 950 med MobilePay til 40131961
  • Skriv dit navn som kommentar
  • Send en mail til Gunnar på Mail-adr. gunnarplambeck@gmail.com
    med oplysning om navn og adresse.


Hvis man ønsker at fiske med det samme kan MobilePay indbetalingskvitteringen fremvises ved søen som medlemskort på mobilen, indtil man får fremsendt det rigtige medlemskort.