Bestyrelsen

Formand

Frans Schelde Jacobsen

Grønløkke 34

4622 Havdrup

 

Tlf: 40903307

Mail: frans.schelde@gmail.com

Næstformand

Turleder på havet

Henrik Dam

Agertoften 22

4682 Tureby

 

Tlf: 22972124

Mail:hdam1963@gmail.com

Kasserer

Regnskab & budget

Gunnar Plambeck Medlemsliste/venteliste/medlemskort

Mellemvang 16

2680 Solrød Strand

 

Tlf: 40 13 19 61

Mail:gunnarplambeck@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Vagter

Gert Jacobsen

Ishøj Bygade 128

2635 Ishøj

 

Tlf: 43996353

Tlf: 20956353

Mail:jacobsen@ishoejby.dk

Ansvarshavende redaktør

Hjemmeside & Klubblad

Kasper H. Lux

Bakkekammen 150,

3600 Frederikssund

 

Tlf: 60150854

Mail. harmbo7@gmail.com